Пано от 2000, размер от 1м2


8.16. Панно — 2450 р.